Quyết toán vốn đầu tư luôn là bước quan trọng trong mỗi dự án và đặc biệt quan trọng đối với các bạn kế toán. Bởi lẽ đây không phải và công việc đơn giản. Nó gắn liền với lợi ích chủ đầu tư các bạn nên dùng Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành này.

 Tải file doc Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Để giúp các bạn dễ dàng hơn trong công việc Trung tâm Kế Toán Hà Nội đã chia sẻ file doc Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành bên dưới đây

báo cáo quyết toán vốn đầu tư

Ảnh xem trước của Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Trên đây là 1 phần nhỏ của bảng báo cáo quyết toán vốn đầu tư những phần quan trọng hơn như nguồn vốn đầu tư, Vốn NSNN, báo cáo tài chính dự án các bạn xem chi tiết trong mẫu cụ thể.

Tải: Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: Tại đây

Tìm kiếm văn bản như:


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn