Thủ tục cấp lại sổ BHXH như thế nào? Khi làm mất hỏng sổ BHXH thì thủ tục xin cấp lại ra sao? Tất cả những nội dung chi tiết về thủ tục xin cấp lại sổ BHXH đều được Kế Toán Hà Nội chia sẻ bên dưới.
 
Dưới đây Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng và cấp thẻ BHYT như sau:

I. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH; cấp lại, đổi thẻ BHYT

 
1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH
 
1.1. Thành phần hồ sơ:
 
  • a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
  • b) Sổ BHXH đã cấp.
 
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
thủ tục cấp lại BHXH
Nên làm đơn cấp lại BHXH ngay khi bị mất hỏng
 
2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH
 
2.1. Thành phần hồ sơ:
 
  • a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
  • b) Sổ BHXH;
  • c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).
 
2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
 
3.1. Thành phần hồ sơ:
  • a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
  • b) Sổ BHXH;
  • c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).
 
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT
 
4.1. Thành phần hồ sơ:
 
  • a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
  • b) Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);
 
c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).
 
4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
II. Thu BHXH, BHYT, BHTN
 
         1. Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
         2. Truy thu
 
2.1. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
2.2. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 23: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
         3. Hoàn trả
 
3.1. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
3.2. Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
III. Cấp sổ BHXH
 
           1. Cấp mới
 
1.1. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
1.2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
1.3. Đối với trường hợp cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
           2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.
 
            3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày làm việc.
 
            4. Chốt sổ BHXH: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
IV. Cấp thẻ BHYT
 
         1. Cấp mới: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
            2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Cùng với tài liệu Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng làm mất hỏng này các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác tại mục: TIN TỨC KẾ TOÁN

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn