Chia sẻ file doc Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016 mẫu 08 - MST mới nhất do Bộ Tài Chính ban hành. Down Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016 do Kế Toán Hà Nội chia sẻ bên dưới.

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất

Mẫu 08 - MST này là Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế. Khi doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung các thông tin trong phần tờ khai đã đăng ký thuế trước đây. Các bạn hãy dùng Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016 này nhé. 

Đối tưởng dùng mẫu Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016

  • Doanh nghiệp
  • Tổ chức và cá nhân

tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016 này là file Doc có thể chỉnh sửa bình thường trên Word các bạn tải về dùng ngay được nhé.

XEM hoặc TẢI: TẠI ĐÂY

Cùng với tài liệu Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016 này các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác tại mục TIN TỨC KẾ TOÁN

lop hoc ke toan tai dong da


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn