Cách kê khai thuế theo phương pháp khoán như thế nào? Các bước kê khai thuế theo phương pháp khoán ra sao? Xem Hướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp khoán ở đâu? Tất cả những thắc mắc này sẽ được Kế toán Hà Nội giải đáp trong bài viết này các bạn chú ý theo dõi nhé.

Hướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp khoán

Hướng dẫn cách kê khai thuế theo phương pháp khoán, cách xác định số thuế phải nộp, đối tượng và hồ sơ khai thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính. Theo Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC Quy đinh về khai thuế theo phương pháp cụ thể như sau:
 
1. Đối tượng nộp thuế khoán:
 
Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là Hộ nộp thuế khoán) bao gồm:
 
a) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không đăng ký kinh doanh hoặc thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh không đăng ký thuế và không thực hiện đăng ký thuế theo thời hạn đôn đốc đăng ký thuế của cơ quan thuế.
b) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.
c) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ dẫn đến không xác định được số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh.
d) Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh khai thác tài nguyên thủ công, phân tán, lưu động, không thường xuyên.
 
2. Loại thuế áp dụng theo phương pháp khoán bao gồm:
 
a) Thuế giá trị gia tăng.
b) Thuế tiêu thụ đặc biệt.
c) Thuế thu nhập cá nhân.
d) Thuế tài nguyên.
đ) Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
 
3. Hồ sơ khai thuế khoán:
 
- Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh mẫu số 01-1/THKH (nếu có).
- Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03/THKH hàng quý (Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển).