Cách lập Phiếu xuất kho như thế nào?  Cách lập Phiếu xuất kho chi tiết ra sao? Phương pháp lập Phiếu xuất kho ? Các bước lập Phiếu xuất kho là gì. Các bạn cùng chú ý theo dõi dưới đây nhé.
 
Tóm lược bởi Kế Toán Hà Nội: Phiếu xuất kho là phiếu dùng để ghi chép hàng hóa, nguyên vật luật được xuất ra khỏi kho hàng, nơi lưu trữ hàng của doanh nghiệp. Mục đích lập phiếu xuất kho là để kiểm soát được hàng hóa, nguyên vật liệu đi đâu với dùng vào việc gì giúp nhà quản lý kiểm soát được tốt hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách lập Phiếu xuất kho

mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2016

1. Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.
 
 
2. Phương pháp và trách nhiệm ghi:
 
Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị ( hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho, Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.
 
Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận), số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và tên kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
 
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
 
Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu)
Cột 3,4: Kế toán ghi đơn giá (tuỳ theo quy định hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (cột 4 = Cột 2 x cột 3).
 
Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công dụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất.
Dòng “ Tổng số tiền viết bằng chữ “: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.
 
Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho (tuỳ theo tổ chức quản lý và quy định của từng loại doanh nghiệp) lập thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào Cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất( ghi rõ họ tên).
 
            Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu
            Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3,4 và ghi vào sổ kế toán.
            Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá giữ để dõi ở bộ phận sử dụng.
 
—> Công Ty kế Toán Hà Nội là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán thuế tại Tp HCM, Hà Nội và trên cả nước cũng như các lớp học kế toán Giám Đốc tại Hà Nội, Tp HCM… <—
 
Hy vọng tài liệu Cách lập Phiếu xuất kho này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác, thông tư, luật thuế tại mục: TÀI LIỆU KẾ TOÁN
 

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn