Viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại qua mạng hay fax như thế nào? Cách viết iết hóa đơn bán hàng qua điện thoại qua mạng hay fax ra sao? Viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại qua mạng hay fax có bắt buộc phải có chữ ký. Những thắc mắc phổ biến này sẽ được giải đáp đầy đủ trong bài viết này. Các bạn chú ý theo dõi nhé.

Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, fax

Bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn có bắt buộc phải có chữ ký của người mua hay không? Hãy cùng Kế Toán Hà Nội chú ý nghiên cứu Hướng dẫn cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng internet, FAX theo mẫu quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 
Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:
 
“đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”
 
- Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”
 
Như vậy: Khi bán hàn qua điện thoại, mạng thì không cần phải có chữ ký của người mua mà chỉ cần ghi rõ là: “Bán hàng qua điện thoại, qua mạng”.
viết hóa đơn quan điện thoại fax
 
Chú ý:
Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn, trên tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
viết hóa đơn qua điện thoại hoặc fax
 
—> Công Ty kế Toán Hà Nội là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán thuế tại Tp HCM, Hà Nội và trên cả nước cũng như các lớp học kế toán Giám Đốc tại Hà Nội, Tp HCM… <—
 
Hy vọng tài liệu Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại qua mạng fax sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác, thông tư, luật thuế tại mục: TÀI LIỆU KẾ TOÁN

 


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn