Thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2016 là bao nhiêu? Mức thuế suất phải đóng ra sao? Điểm khác biệt với mức thuế suất 2015 là gì? Hay quy định về thuế suất 2016 chi tiết ra sao? Đây là những thắc mắc của khá nhiều doanh nghiệp.

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Hôm nay, Kế toán Hà Nội chia sẻ đến các bạn bài viết Thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2016 này nhằm giúp các bạn dễ dàng hơn trong công việc. Các bạn chú ý nghiên cứu nhé.

thuế suất doanh nghiệp 2016

Thuế suất là gì?

Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính trên khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu thuế. Thuế suất có các loại: Thuế suất lũy tiến, Thuế suất tỉ lệ thuận.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 25 %.
 
Các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi: 10%, 15% và 20%.
 
   Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp là bao nhiêu. Vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 có gì thay đổi so với năm 2015?
 
1. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.
 
Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1, 2 quy định về thuế suất như sau:
 
“1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.
 
2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.
 
Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế.”
 
Như vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 được xác định như sau:
 
– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 20 tỷ đồng trở xuống thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%.
 
– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 22%.
 
– Tổng doanh thu năm được xác định là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề trên chỉ tiêu 01 và chỉ tiêu 08 của Phụ lục 03-1A/TNDN kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 
2. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016.
 
   Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1 quy định về thuế suất như sau:
 
“Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.”
 
   Như vậy kể từ ngày 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn một mức là 20%do những trường hợp doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% tức là có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.
 
Kết luận:
 
– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp là 20% không kể mức doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu.
 
Mong rằng tài liệu Thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2016 này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Các bạn có thể xem thêm tại mục: TÀI LIỆU KẾ TOÁN
 
Hiện Kế Toán Hà Nội đang tổ chức trương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý tài chính doanh nghiệp  tự xây dựng quản lý hệ thống kế toán doanh nghiệp qua: LỚP KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn