Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa thiếu và thừa - chờ xử lý đầy đủ

Việc hạch toán hàng hóa, nguyên vật liệu... thiếu thừa hày chờ xử lý như thế nào vẫn là khúc mắc của khá nhiều bạn kế toán mới vào kế Hôm nay, Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu - chờ xử lý khi mua hàng theo từng trường hợp cụ thể như: Do bên bán xuất thiếu, vận chuyển bị mất, nhân viên bị mất...

hạch toán hàng hóa thiếu thừa chờ xử lý

1. Cách hạch toán hàng thừa chờ xử lý:

- Khi phát hiện thừa hàng hóa, kế toán phải lập biên bản và tìm nguyên nhân. Các bạn hạch toán như sau:

- Nếu chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý:

Nợ TK – 156: Số hàng thừa

         Có TK - 3381: Tài sản thừa chờ xử lý.

-Sau khi đã tìm ra nguyên nhân, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý để hạch toán như sau:

a. Nếu trả lại người bán:

Nợ TK – 3381: Số hàng thừa

         Có TK - 156: Số hàng thừa

b. Nếu do nhầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, do quên ghi sổ,. . . thì điều chỉnh lại sổ kế toán.

c. Nếu không tìm được nguyên nhân:

Nợ TK- 3381: Số hàng thừa

         Có TK - 711: Số hàng thừa

2. Cách hạch toán hàng thiếu chờ xử lý:

- Khi phát hiện thiếu hụt, mất mát hàng hóa so với hóa đơn mua hàng, kế toán phải lập biên bản và tìm nguyên nhân. Các bạn hạch toán hàng thiếu chờ xử lý như sau:

Nợ TK - 156: Số hàng thực tế nhập kho

Nợ TK – 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý

Nợ TK – 1331: Số thuế GTGT được khấu trừ (theo hóa đơn)

             Có TK – 111, 112, 331...

- Sau khi đã tìm ra nguyên nhân, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý để hạch toán như sau:

a. Nếu lỗi do bên bán xuất thiếu, hoặc bên vận chuyển làm mất, hoặc nhân viên công ty làm mất trong quá trình vận chuyển và họ trả lại số hàng thiếu đó:

 Nợ TK – 156: Số hàng thiếu

             Có TK – 1381: Số hàng thiếu

b. Một số trường hợp khác:

Nợ TK – 111, 112, 331: (Nếu bên bán hàng trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng...) (Có thuế)

Nợ TK – 1388: Phải thu khác (Nếu bên vận chuyển bồi thường) (Có thuế)

Nợ TK – 334: (Nếu như trừ vào lương của nhân viên làm mất hàng) (Có thuế)

Nợ TK – 632, 642, 811: Chi phí (Nếu DN không muốn ai bồi thường) (Có thuế)

             Có TK – 1381: Số hàng thiếu

             Có TK – 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu (Vì khi mua hàng các bạn đã trả tiền hàng là có thuế, nên số tiền được trả lại cũng phải có thuế)

Chú ý: Nếu số hàng thiếu này bạn cho vào chi phí thì chi phí này sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.

Lưu ý: Đối với trường hợp bồi thường mà phần giá trị cao hơn hoặc thấp hơn giá trị hàng thiếu:

- Nếu giá trị bồi thường cao hơn: cách hạch toàn hàng thiếu chờ xử lý:

Nợ TK – 111, 112, 1388: (Có thuế)

             Có TK – 1381: Số hàng thiếu

             Có TK – 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu

             Có TK – 711: Phần giá trị cao hơn

- Nếu giá trị bồi thường thấp hơn:

Nợ TK – 111, 112, 1388: (Có thuế)

             Có TK – 1381: Số hàng thiếu

             Có TK – 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu

Nợ TK – 632, 642, 811: Phần giá trị không được bồi thường

             Có TK – 1381: Số hàng thiếu không được bồi thường

             Có TK – 1331: Thuế GTGT X số hàng thiếu không được bồi thường

---> Công Ty kế Toán Hà Nội là doanh nghiệp cung cấdch v kế toán thuế ti Tp HCM, Hà Nội và trên cả nước cũng nhưlp hc kế toán cho người đã biết, chưa biết <---

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa thiếu và thừa chờ xử lý này được chia sẻ bởi Kế Toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại công ty thương mại. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán mới tại mục: TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn