Hướng dẫn thhủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016 theo thông tư 153. Các bạn cần hoàn thuế thu nhập cá nhân trong năm 2016 đặc biệt chú ý nhé.

Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016

Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Hoàn Thuế Thu nhập cá nhân việc cá nhân nộp đơn xin hoàn lại số thuế thu nhập cá nhân do 1 số lý do và đủ 1 số điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân. Hiểu được lợi ích cho các bạn khi hoàn thuế thu nhập cá nhân thành công, Công Ty Kế Toán Hà Nội gửi đến các bạn tài liệu hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân này nhằm giúp đỡ các bạn hoàn thuế nhanh chóng nhất và nhiều nhất trong năm 2016.

cách Hoàn thuế thu nhập cá nhân

1. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Theo điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định việc hoàn thuế TNCN cụ thể như sau:

– Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

– Nếu cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện quyết toán thay: Thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua doanh nghiệp trả thu nhập.

+ Doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

– Những cá nhân thuộc diện trực tiếp kê khai với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

a. Đối với doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế, Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156).

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNC và người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

b. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

– Thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

c. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế:

– Thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Để Hoàn thuế thu nhập cá nhân thành công và nhanh chóng các bạn cần nắm vững những điều trên. Hy vọng với tài liệu Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016 này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán hơn tại mục: TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn