Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tổng hợp quyết toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp I và cấp II do Bộ Tài Chính ban hành các bạn nên chú ý theo dõi nhé.

Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tổng hợp

Các bạn thân mến! Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ cũng như dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng. Các kế toán trưởng làm dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp HCM và trên cả nước. Hiện trung tâm đang giảm 25% lớp học kế toán tại Hà Nam các bạn chú ý theo dõi nhé.
báo cáo thu chi hoạt động doanh nghiệp

 

Số

 

TÊN

Kỳ

NƠI NHẬN BÁO CÁO

TT

Ký hiệu

BÁO CÁO TỔNG HỢP

hạn lập

Tài chính

Kho bạc

Cấp trên

Thống kê

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Mẫu số B02/CT-H

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

 Năm

x

x

x

x

2

Mẫu số B03/CT-H

Báo cáo tổng hợp thu- chi  hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh

Năm

x

x

x

x

1

Mẫu số B04/CT-H

Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị

Năm

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: - Đơn vị dự toán cấp II chỉ gửi báo cáo tài chính cho đơn vị dự toán cấp I

             - Đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan Tài chính, Thống kê, Kho bạc

Ngoài văn bản Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tổng hợp, trong thời gian tới Công ty dịch vụ kế toán Hà nội sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản kế toán, tài liệu kế toán mới nhất trong mục TIN TỨC KẾ TOÁN

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn