BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH được Bộ Tài Chính Ban hành chi tiết do đó các bạn nên sử dụng mẫu này cho các nghiệp vụ kế toán nhé.  
Các bạn thân mến! Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ cũng như dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng. Các kế toán trưởng làm dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp HCM và trên cả nước. Hiện trung tâm đang giảm 25% lớp học kế toán tại Hà Nam các bạn chú ý theo dõi nhé.
báo cáo thu chi hoạt động doanh nghiệp

Năm .............

                                                                                                       Đơn vị tính:................

 

Số TT

 

CHỈ TIÊU

 

Mã số

 

Dự toán

 

Thực hiện

So sánh thực hiện/ dự toán  (%)

Số tuyệt đối (2- 1)

Tăng (+)

Giảm

(-)

A

B

C

1

2

3

4

5

1

Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang (*)

01

 

 

 

 

 

2

Thu trong năm

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi trong năm

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chênh lệch thu lớn hơn  chi

 (04= 01 + 02  - 03) (*)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nộp NSNN

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nộp cấp trên

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bổ sung nguồn kinh phí

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Trích lập các quỹ

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (*) (09=04-05-06-07-08)

09

 

 

 

 

 

 

(*) Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (....).

 

 

Ngày .....tháng .....Năm........

Người lập biểu
Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngoài văn bản BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH , trong thời gian tới Công ty dịch vụ kế toán Hà nội sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản kế toán, tài liệu kế toán mới nhất trong mục TIN TỨC KẾ TOÁN

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn