MẪU BÁO CÁO SỐ KINH PHÍ CHƯA SỬ DỤNG ĐÃ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

Mẫu báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang được Bộ Tài Chính ban hành rất rõ. Các bạn kế toán nên lưu ý theo dõi nhé.

Các bạn thân mến! Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ cũng như dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng. Các kế toán trưởng làm dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp HCM và trên cả nước. Hiện trung tâm đang giảm 25% lớp học kế toán tại Hà Nam các bạn chú ý theo dõi nhé.

 

ký chứng từ kế toán

BÁO CÁO SỐ KINH PHÍ CHƯA SỬ DỤNG

 ĐÃ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

Năm .......

 

    Đơn vị tính:...................

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

 SỐ TIỀN

A

B

C

1

I

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

 

 

1

Số dư  năm trước chuyển sang

01

 

2

Số phát sinh tăng  trong năm

02

 

3

Số đã sử dụng trong năm

03

 

4

Số dư còn lại cuối năm (01+ 02 – 03)

04

 

II

Giá trị khối lượng SCL TSCĐ

 

 

1

Số dư  năm trước chuyển sang

05

 

2

Số phát sinh tăng  trong năm

06

 

3

Số đã hoàn thành bàn giao trong năm

07

 

4

Số dư còn lại cuối năm (05+ 06- 07)

08

 

III

Giá trị khối lượng XDCB

 

 

1

Số dư  năm trước chuyển sang

09

 

2

Số phát sinh tăng  trong năm

10

 

3

Số đã hoàn thành bàn giao trong năm

11

 

4

Số dư còn lại cuối năm (09 + 10 – 11)

12

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngoài văn bản Mẫu báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán chuyển năm sau, trong thời gian tới Công ty dịch vụ kế toán Hà nội sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản kế toán, tài liệu kế toán mới nhất trong mục TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn