Mẫu Báo cáo tình hình Tăng, Giảm tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định theo mẫu nào? Bộ tài chính có ban hành văn bản quy chuẩn cho mẫu báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ. Do đó các bạn làm kế toán nên chú ý dùng mẫu này nhé. Các bạn copy mẫu bên dưới nhé.

Các bạn thân mến! Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ cũng như dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng. Các kế toán trưởng làm dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp HCM và trên cả nước. Hiện trung tâm đang giảm 25% lớp học kế toán tại Hà Nam các bạn chú ý theo dõi nhé.

mẫu báo cáo tình tình tăng giảm TSCĐ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ

Năm................

 

Đơn vị tính:..............

S

- Loại tài sản cố định

Đơn

Số 

Tăng

Giảm

Số

T

- Nhóm tài sản cố định

vị tính

đầu năm

trong năm

trong năm

cuối năm

T

 

số lượng

SL

GT

SL

GT

SL

GT

SL

GT

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

I

TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Máy móc,  thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Thiết bị, dụng cụ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSCĐ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TSCĐ vô hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Ngày ....  tháng .... năm..…

Người lập biểu

Kế toán  trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngoài văn bản Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ, trong thời gian tới Công ty dịch vụ kế toán Hà nội sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản kế toán, tài liệu kế toán mới nhất trong mục TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn