DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Danh mục và mẫu báo cáo tài chính do Bộ Tài Chính Ban hành nhằm hướng dẫn và quy chuẩn mẫu báo cáo tài chính trên cả nước. Các bạn làm kế toán nên sử dụng theo mẫu này nhé.

Các bạn thân mến! Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ cũng như dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng. Các kế toán trưởng làm dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp HCM và trên cả nước. Hiện trung tâm đang giảm 25% lớp học kế toán tại Hà Nam các bạn chú ý theo dõi nhé.

1- Danh mục báo cáo  

1.1- Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở

danh mục báo cáo tài chính và mẫu báo cáo tài chính

 

S

TT

Ký hiệu

biểu

 

TÊN BIỂU BÁO CÁO

KỲ HẠN

NƠI NHẬN

LẬP

BÁO CÁO

Tài chính (*)

Kho

 bạc

Cấp trên

Thống kê

(*)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

B01- H

Bảng cân đối tài khoản

Quý, năm

 

 

x

x

2

B02- H

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Quý, năm

x

x

x

x

3

F02-1H

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

Quý, năm

x

x

x

x

4

F02-2H

Báo cáo chi tiết kinh phí dự án

Quý, năm

x

x

x

x

5

F02-3aH

Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN  

Quý, năm

x

x

x

 

6

F02-3bH

Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN

Quý, năm

x

x

x

 

7

B03- H

Báo cáo thu- chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh

Quý, năm

x

 

x

x

8

B04- H

Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

Năm

x

 

x

x

9

B05- H

Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang

Năm

x

 

x

x

10

B06- H

Thuyết minh báo cáo tài chính

Năm

x

 

x

 

Ghi chú:   - (*) Chỉ nộp báo cáo tài chính năm

- Những đơn vị vừa là đơn vị dự toán cấp I, vừa là đơn vị dự toán cấp III nhận dự toán  kinh phí trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND  do cơ quan Tài chính trực tiếp duyệt quyết toán thì báo cáo đó gửi cho cơ quan Tài chính. 

Ngoài văn bản Danh mục và mẫu báo cáo tài chính, trong thời gian tới Công ty dịch vụ kế toán Hà nội sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản kế toán, tài liệu kế toán mới nhất trong mục TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn