Mẫu báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh

Báo cáo thu chi, hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh được Bộ tài chính xây dựng 1 bảng báo cáo chi tiết theo quy chuẩn. Do đó các bạn làm kế toán nên sử dụng bảng chuẩn này của Bộ Tài Chính nhé.

mẫu báo cáo thu chi hoạt động kinh doanh

Các bạn thân mến! Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ cũng như dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng. Các kế toán trưởng làm dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp HCM và trên cả nước. Hiện trung tâm đang giảm 25% lớp học kế toán tại Hà Nam các bạn chú ý theo dõi nhé.

BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Quý......Năm.......

Đơn vị tính:.....................

Số

CHỈ TIÊU

Tổng

Chia ra

TT

 

số

cộng

Hoạt động...

Hoạt động...

Hoạt động...

A

B

C

1

2

3

4

1

Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (*)

01

 

 

 

 

2

Thu trong kỳ

02

 

 

 

 

 

Luỹ kế từ đầu năm

03

 

 

 

 

3

Chi trong kỳ

04

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Giá vốn hàng bán

05

 

 

 

 

 

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

06

 

 

 

 

 

- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 

07

 

 

 

 

 

Luỹ kế từ đầu năm

08

 

 

 

 

4

Chênh lệch thu lớn hơn  chi  kỳ này (09= 01 + 02 - 04) (*)

09

 

 

 

 

 

Luỹ kế từ đầu năm

10

 

 

 

 

5

Nộp NSNN kỳ này

11

 

 

 

 

 

Luỹ kế từ đầu năm

12

 

 

 

 

6

Nộp cấp trên kỳ này

13

 

 

 

 

 

Luỹ kế từ đầu năm

14

 

 

 

 

7

Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này

15

 

 

 

 

 

Luỹ kế từ đầu năm

16

 

 

 

 

8

Trích lập các quỹ kỳ này

17

 

 

 

 

 

Luỹ kế từ đầu năm

18

 

 

 

 

9

Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ này (*) (19=09-11-13-15-17)

19

 

 

 

 

(*) Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (....).

 

 

Ngày ....  tháng .... năm...

Người lập biểu

Kế toán  trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngoài văn bản Mẫu báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh, trong thời gian tới Công ty dịch vụ kế toán Hà nội sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản kế toán, tài liệu kế toán mới nhất trong mục TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn