Danh mục chứng từ kế toán do Bộ Tài Chính ban hành 

Danh mục chứng từ kế toán được bộ tài chính quy định rất rõ ràng và chi tiết. Các bạn học và làm kế toán nên nắm bắt rõ các tên chứng từ, số hiệu của từng loại. Nếu chưa thuộc có thể in bảng danh mục chứng từ ra để nơi dễ thấy để tiện cho sử dụng. Tốt nhất các bạn nên lưu làm nhiều bản trong máy tính, trong điện thoại..v.v... Để bất cứ lúc nào cần cũng có thể xem được.

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ cũng như dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng. Các kế toán trưởng làm dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp HCM và trên cả nước. Hiện trung tâm đang giảm 25% lớp học kế toán tại Hà Namcho tất cả các bạn.

II- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

S

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU
LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

 

 

BB

HD

1

2

3

4

5

A

Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định này

 

 

 

I

Chỉ tiêu lao động tiền l­ương

 

 

 

1

Bảng chấm công

C01a-HD

 

x

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

C01b-HD

 

x

3

Giấy báo làm thêm giờ

C01c-HD

 

x

4

Bảng thanh toán tiền lương

C02a-HD

 

x

5

Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

C02b-HD

 

x

6

Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)

C03-HD

 

x

7

Bảng thanh toán tiền thưởng

C04-HD

 

x

8

Bảng thanh toán phụ cấp

C05-HD

 

x

9

Giấy đi đ­ường

C06-HD

 

x

10

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

C07-HD

 

x

11

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

C08-HD

 

x

12

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

C09-HD

 

x

13

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

C10-HD

 

x

14

Bảng  kê trích nộp các khoản theo lương

C11-HD

 

x

15

Bảng kê thanh toán công tác phí

C12-HD

 

x

II

Chỉ tiêu vật t­ư

 

 

 

1

Phiếu nhập kho

C 20 - HD

 

x

2

Phiếu xuất kho

C 21 - HD

 

x

3

Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ

C 22 - HD

 

x

4

Biên bản kiểm kê vật tư­, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

C 23 - HD

 

x

5

Bảng kê mua hàng

C 24 - HD

 

x

6

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

C 25 - HD

 

x

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

 

1

Phiếu thu

C 30 - BB

x

 

2

Phiếu chi

C 31 - BB

x

 

3

Giấy đề nghị tạm ứng

C 32 - HD

 

x

4

Giấy thanh toán tạm ứng

C 33 - BB

x

 

5

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam)

C 34 - HD

 

x

6

Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí)

C 35 - HD

 

x

7

Giấy đề nghị thanh toán

C 37 - HD

 

x

8

Biên lai thu tiền

C 38 - BB

x

 

9

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn

C 40a- HD

 

x

10

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn

C 40b- HD

 

x

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

C 50 - BD

 

x

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

C 51 - HD

 

x

3

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

C 52 - HD

 

x

4

Biên bản kiểm kê TSCĐ

C 53 - HD

 

x

5

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

C54 - HD

 

x

6

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55a - HD

 

x

7

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

C55b - HD

 

x

 

B

 

Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác

 

 

 

1

 

 

 

2

Giấy xác nhận hàng viện trợ không hoàn lại

 

 

 

3

Giấy xác nhận tiền viện trợ không hoàn lại

 

 

 

4

Bảng kê chứng từ gốc gửi nhà tài trợ

 

 

 

5

Đề nghị ghi thu- ghi chi ngân sách tiền, hàng viện trợ

 

 

 

6

Hoá đơn GTGT

01 GTKT- 3LL

x

 

7

Hoá đơn bán hàng thông th­ường

02 GTGT- 3LL

x

 

8

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

03PXK- 3LL

x

 

9

Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý

04 H02- 3LL

x

 

10

Hoá đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính tiền)

 

x

 

11

Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn

04/GTGT

x

 

12

Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH

 

 

 

13

Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản

 

 

 

14

Giấy rút  dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt

 

 

 

15

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển tiền th­ư- điện cấp séc bảo chi 

 

 

 

16

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

 

 

 

17

Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt

 

 

 

18

Giấy nộp trả  kinh phí bằng chuyển khoản

 

 

 

19

Bảng kê nộp séc

 

 

 

20

Uỷ nhiệm thu

 

 

 

21

Uỷ nhiệm chi

 

 

 

22

Giấy rút vốn đầu t­ư  kiêm lĩnh tiền mặt

 

 

 

23

Giấy rút vốn đầu tư­ kiêm chuyển khoản, chuyển tiền th­ư- điện cấp séc bảo chi 

 

 

 

24

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu t­ư

 

 

 

25

Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng tiền mặt

 

 

 

26

Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng chuyển khoản

 

 

 

27

Giấy ghi thu – ghi chi vốn đầu tư

 

 

 

 

.......................

 

 

 

           Ghi chú:

            - BB: Mẫu bắt buộc

            - HD: Mẫu hướng dẫn

Ngoài văn bản những quy định chi tiết về Danh mục chứng từ kế toán này, trong thời gian tới Công ty dịch vụ kế toán Hà nội sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản kế toán, tài liệu kế toán mới nhất trong mục TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn