Có được sửa chữa, thay đổi sổ kế toán không?

Câu trả lời của Kế Toán Hà Nội là tuyệt đối không. Bởi lẽ theo luật kế toán sữa chữa sổ kế toán là 1 trong những hành vi gian lận và phạm pháp. Cụ thể các bạn có thể xem tại Luật 28 về Sửa chữa sổ kế toán bên dưới nhé.

Sửa chữa sổ sách kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội có các kế toán trưởng nhận làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ, dịch vụ làm báo cáo thuế hàng thángdịch vụ kế toán tại tp HCM và trên cả nước.

Điều 28. Sửa chữa sổ kế toán

1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi bổ sung bằng cách lập “chứng từ ghi sổ bổ sung” và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ.

2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính:

a) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;

b) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

c) Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này.

Ngoài văn bản chú ý về vấn đề sửa chữa sổ sách kế toán này ra, Kế Toán Hà Nội còn liên tục cập nhật các văn bản kế toán hữu ích khác cho các bạn tại: TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn