CÔNG VĂN 4064/BHXH - THU: BHXH, BHYT, BHTN ÁP DỤNG TỪ 01/01/2015
Ngày 17 tháng 12 năm 2014, BHXH TPHCM ban hành công văn 4046/BHXH-THU hướng dẫn chích sách BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 với những nội dung chú ý như sau: Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế
công văn 4046 bhxh
                                                   Công văn 4046/BHXH-THU 2015                                                     
1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 thángtrong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc theo quy định tại Điều 2, Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm2006); Điều 43, Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13) và Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13).
 
Các cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ03 tháng trở lên trước tháng 01 năm 2015 mà hợp đồng lao động tiếp tục có giátrị trong năm 2015 (hoặc người lao động tiếp tục làm việc từ tháng 01 năm2015), chưa được tham gia BHTN, phải được cơ quan, đơn vị lập thủ tục tham gia BHTN từ tháng 01 năm 2015.
Đối với người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, tiếp tục áp dụng theo Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11); các đối tượng chỉ tham gia BHYT áp dụng theo Luật sửađổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13).
 
2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2015 như sau: Công văn 4046/BHXH-THU
Người sử dụng lao động đóng 22% (18% nộp quỹ BHXH, 3% nộp Quỹ BHYT, 1% nộp Quỹ BH thất nghiệp).
Người lao động đóng 10,5% (8% nộp quỹ BHXH, 1,5% nộp Quỹ BHYT và 1% nộp Quỹ BHTN).
 
3. Mức tiền lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN:
Đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng laođộng. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN thấp nhất là bằng mức lương tối thiểu vùng, cao nhất là bằng 20 lần mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.
 
4. Lưu ý trong đóng BHYT
- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.
 
- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
- Người lao động trong thời gian bị tạm giam,tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có hay không việc vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lươngtháng mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh.
- Người lao động trong thời gian được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm y tế; thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi.
- Người lao động trong thời gian đi lao động tại nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm y tế; trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia bảo hiểm y tế thì toàn bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia bảo hiểm y tế được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục.
 
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm nếu không tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm khác, thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Công văn 4046/BHXH-THU
- Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định thì sẽbị xử lý: Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; đồng thời phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.
 
5. Lưu ý về kiểm tra nhân thân trước khi lập sổ BHXH
BHXH thành phố đã có Công văn số 3558/BHXH-THU ngày 13 tháng 11 năm 2014 yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động khi lập thủ tục tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhân thân với CMND để ngăn ngừa tình trạng mượn hồ sơ của người khác để xin việc làm và đăng ký BHXH.
 
Các trường hợp tăng mới từ ngày 01 tháng 01 năm2015, cố tình vi phạm, mượn hồ sơ của người khác để xin việc làm và đăng ký BHXH, BHYT, BHTN thì xem như không có nhu cầu thụ hưởng về bảo hiểm. Do đó, khi bị phát hiện hoặc có nhu cầu thì sẽ bị khước từ quyền lợi của mình. Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ không chịu trách nhiệm điều chỉnh lại nhân thân theo yêu cầu củangười cố tình khai gian dối.
 
Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các cơ quan,đơn vị: Công văn 4046/BHXH-THU
- Ngay trong tháng 12 năm 2014, chậm nhất đến ngày 30 tháng 12 năm 2014, hoàn tất mọi thủ tục và đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN năm 2014 cho người lao động của đơn vị.
- Đồng thời rà soát lại các nội dung đã được thông báo trên đây, lập thủ tục điều chỉnh bổ sung về đối tượng tham gia BHTN,quyền lợi BHYT để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN của người lao động kịp thời từ tháng 01 tháng 2015.

Hy vọng với Công văn 4046/BHXH-THU 2015 này các doanh nghiệp và kế toán có thể thuận lợi trong công việc.

Chúc các bạn thành công!

Công ty dịch vụ kế toán tại Hà Đông chuyên cung cấp dịch vụ kế toán và đào tạo kế toán uy tín:
Ngoài Công văn 4046/BHXH-THU 2015 này, Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ tới các bạn những tài liệu kế toán bổ ích khác.

 


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn