MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT THUẾ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2015
 
KẾ TOÁN HÀ NỘI tổng hợp lại một số nội dung mới về luật thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, luật quản lý thuế) áp dụng từ ngày 01/01/2015 theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế số 71/2014/QH13 như sau:
Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế
 
I/ Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)
1/ Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.
 
2/ Chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Từ ngày 01/01/2015 các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán 3 nhóm mặt hàng này khi lập hóa đơn dòng thuế suất không ghi gạch bỏ và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
điểm mới luật thuế
II/ Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
2/ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.
Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
 
3/ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân
Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.
 
III/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
1/ Về các khoản chi phí được trừ , không được trừ khi tính thuế TNDN.
- Bổ sung khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ
- Bỏ mức khống chế 15% trên tổng chi phí đối với chi phí khuyến mãi, quảng cáo, tiếp tân, khách tiết … quy định tại điểm m khoản 2 Điều 9 của Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13
 
IV/ Về quản lý thuế
1/ Từ ngày 01/01/2015 bỏ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT), Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) trong hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý.
 
2/ Về đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước.
Trường hợp người nộp thuế phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh. (Hiện hành: phải quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh).
 
3/ Về tính tiền chậm nộp tiền thuế.
Bỏ quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày so với thời hạn quy định bị tính tiền chậm nộp thuế theo mức 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.
 

Hy vọng với Tài liệu những điểm mới luật thuế 2015 này các doanh nghiệp và kế toán có thể thuận lợi trong công việc.

Chúc các bạn thành công!

Công ty dịch vụ kế toán tại Hà Đông chuyên cung cấp dịch vụ kế toán và đào tạo kế toán uy tín:
Ngoài Tài liệu những điểm mới luật thuế 2015 này, Công ty dịch vụ kế toán tại Hà Đông sẽ luôn tục cập nhật và chia sẻ tới các bạn những tài liệu kế toán bổ ích khác.

 


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn