Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hải Dương - cấp chứng chỉ kế toán

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành tại Hải Dươnglà cơ sở thứ 26 của Kế Toán Hà Nội trên cả nước. Với mục đích mang đến cho các bạn học viên tại Hải Dương những kỹ năng kế toán thưc tế nhất đặc biệt phù hợp làm việc tại Hải Dương và Hà Nội.

------ Giảm 30% học phí trong tháng này ------

Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hải Dương hướng dẫn các bạn học viên làm việc trên chứng từ thực tế và trên máy tính. CAM KẾT: Làm được việc ngay khi kết thúc khóa học kế