Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sáchnhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế

Thông tư số 85/2014/TT-BTC

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 
Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. 
 
Vốn đầu tư từ NSNN để thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bao gồm:
1. Vốn trong nước của các cấp NSNN;
2. Vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài cho Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước (phần NSNN).
 
Hiệu lực thi hành
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  15  tháng  8   năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 1/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
Trên đây là một số tóm tắt nội dung trong Thông tư số 85/2014/TT-BTC. Để xem nội dung chi tiết các bạn tải: Tại Đây
 
CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI cung cấp:
  

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn