Mẫu bảng thanh toán lương  mới nhất là mẫu bảng lương mà KẾ TOÁN HÀ NỘI cho rằng nó sẽ phù hợp cho đại đa số doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước.

Do đó nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán trong việc kế khai lương, thưởng tại doanh nghiệp.Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế

mẫu bảng thanh toán lương mới nhất

 

Trong mẫu bảng lương mới nhất này có đầy đủ có cá khoản mục để các kế toán có thể kê khai 1 cách dễ dàng và chi tiết về bảng lương của người lao động và nhân viên.

Mẫu bảng thanh toán lương này bao gồm những nội dung chính sau:

- Tên 
- Lương: Lương cơ bản + Lương khác
- KHoản mục về các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
- Mục Thuế TNCN
...

Để xem chi tiết mẫu bảng thanh toán lương mới nhất 2014 này các bạn có thể down bên dưới nhé:

Bộ, Sở: ……….

 

Đơn vị: …………

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 

Tháng:…….Năm:……….

 

Cán bộ

Phụ cấp

Tổng mức lương

Đóng góp

Tăng khác

Giảm khác

Thực nhận

Ký nhận

Tên

Đại biểu dân cử

Tổng

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tê

Kinh phí công đoàn

 

 

 

 

Hệ số

Số tiền

Hệ số

Số tiền

3

19

20

21

22

23 = 6+22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Phòng ban:............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

Tổng cộng

 

Chúc các bạn thành công!


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn