Tất cả các doanh nghiệp và công ty đang hoạt động tại Việt Nam ngoài việc kê khai thuế hàng thàng thì đều cần và buộc phải lập báo cáo tài chính cuối năm. Điều này giúp doanh nghiệp nhận định và đánh giá được hoạt động kinh doanh của mình. Do đó việc hiểu biết " Như thế nào là báo cáo tài chính và cách làm báo cáo tài chính là công việc quan trong mà kế toán cần phải biết. 

Sau đây, Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ đến các bạn khái niệm và nội dung của Báo cáo Tài chính. Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế
 
 
1. Báo cáo tài chính là gì?
Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.
 
2. Các công việc của báo cáo tài chính
Thứ nhất, tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình các tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
Thứ hai, cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.
Tùy theo mỗi nước, có hệ thống báo cáo tài chính riêng, đồng thời các nước hiện nay cố gắng tuân thủ theo Hệ thống tiêu chuẩn tài chính quốc tế chung. Tại Việt Nam, hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:
Bảng cân đối kế toán: là bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn vốn tương ứng với tài sản đó tại một thời điểm nhất định.
 
Báo cáo tài chính gồm có:
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
  • Các báo cáo khác theo quy định tại pháp luật.
3.Thuật ngữ tài chính:
Bảng cân đối kế toán Balance sheet (B/S)
Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo lãi lỗ) Income statement
Tài sản  Total Assets
Nợ  Total Liabilities
Vốn chủ sở hữu  Owners’ Equity
Tổng doanh thu  Total Revenue
Giá vốn hàng bán Cost of Sales
Lợi nhuận gộp  Gross Profit
 
 
Công ty Dịch vụ kế toán Hà Nội – Cung cấp dịch vụ kế toán uy tín trọn gói, giá rẻ.  Các dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ với 500.000đ – 1.000.000đ / tháng.

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn