Kế toán Hà Nội xin chia sẻ thông tin quy định mới về hóa đơn năm 2014. Có 1 số thay đổi chính ở đây các bạn nên chú ý

Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế

Hãy cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu kỹ tài liệu này nhé.

Xem thêm: Khóa học kế toán cho giám đốc nhà quản lý - Học quản lý tài chính, kế toán doanh nghiệp

 
Quy định mới về hóa đơn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC
>Vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng mới được tự in hóa đơn
 
 
Từ 01/06/2014, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới đáng lưu ý so với Thông tư 64/2013/TT-BTC như sau:
 
1. Phạm vi điều chỉnh
 
Thông tư 39 sẽ không điều chỉnh việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn như Thông tư 64.
 
2. Loại hóa đơn
 
- Hóa đơn GTGT (mẫu số 3.1 và 5.1) chỉ còn là hóa đơn dành cho tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (thông tư 64 thì dành cho cả cá nhân) trong các hoạt động: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; Hoạt động vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.
 
- Bổ sung thêm: Trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài thì tổ chức được sử dụng hóa đơn GTGT (mẫu số 3.1 và 5.1) để khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 
- Bổ sung thêm: Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài được dùng Mẫu số 3.2 và 5.2.
 
- Bổ sung thêm: Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài được dùng mẫu số 5.3.
 
- Bỏ quy định về hóa đơn xuất khẩu.
 
3. Hình thức hóa đơn
 
Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.
 
Như vậy, hộ, cá nhân kinh doanh không được sử dụng hóa đơn đặt in như Thông tư 64.
 
4. Tên loại hóa đơn
 
Nội dung sau bị bãi bỏ: “Đối với hóa đơn xuất khẩu, thể hiện tên loại hóa đơn là HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU hoặc tên gọi khác theo thông lệ, tập quán thương mại. Ví dụ: HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU, INVOICE, COMMERCIAL INVOICE…”.

 


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn