Từ ngày 05-11 tới đây phương pháp tính thuế GTGT mới sẽ được áp dụng qua đó sẽ giảm lược một số mẫu biểu không cần thiết cho doanh nghiệp.
 
Hôm nay, Công ty Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn cách đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT theo quy định mới. Các bạn cùng theo dõi nhé.
 
Cụ thể: Theo Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính thì từ ngày 05-11/2017 doanh nghiệp sẽ không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.
 
chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT
 
Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế
 
Thông tư cũng bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).
 
Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực (5/11/2017) thì việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể như sau:
 
Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
 
Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.
 
(Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).
 
Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.
 
Trước đây, cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
 
Cũng theo quy định cũ, khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.
 
Nay, Thông tư số 93/2017/TT-BTC đã bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế nêu trên.
 
Đây là 1 trong những tín hiệu đáng mừng khi thời gian vừa qua Bộ Tài Chính đã tích cực lắng nghe những kiến nghị, nguyện vọng của doanh nghiệp về bãi bỏ 1 số thủ tục giấy tờ không cần thiết. Trong thời gian tới khi việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT mới từ 05 tháng 11 năm 2017 hoàn thành. Bộ Tài Chính sẽ tiếp tục cũng những quy định mới nhằm ngày một hạn chế các thủ tục không cần thiết nhằm mục tiêu hướng đến điện tử hóa mọi thủ tục trong tương lai.

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn